+420 608 277 877 kontakt@skolka-rebesovice.cz

Speciální akce a roční plán

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKCE, KTERÝCH SE DĚTI ZÚČASTNILY V ROCE 2016-2017 :

 • Tématické výlety do přírody
 • Návštěva ZŠ v Chrlicích
 • Tvořivé dílničky
 • Hudebně pohybové aktivity
 • Divadelní představení
 • Výlet na zámek v Rosicích
 • Maškarní ples
 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva knihovny v Rebešovicích
 • Projekt “ Malá technická universita“
 • Projekt „Ježkovy Voči“
 • Projekt „Medvídkova nemocnice“
 • Návštěva dopravní policie v Chrlicích
 • Výukový program na Jezírku

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ROCE 2016-2017 :

 • Výklad novel školských právních předpisů
 • Metodické vedení ředitelek a vedoucích učitelek v MŠ
 • Jak žít a nezbláznit se v MŠ
 • První pomoc a prevence nemocí v MŠ
 • Asistent pedagoga v MŠ
 • Grafomotorika

SPOLUPRÁCE S RODIČI V ROCE 2016-2017 :

 • Vánoční setkání
 • Mikulášská nadílka
 • Tvořivé dílničky (Podzim, Vánoce, Velikonoce)
 • Slavnostní pasování předškoláků
 • Společný výlet do okolí MŠ
 • Zahradní slavnost
 • Ukázka práce hasičů

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2016-2017 :

 • Vánoční a jarní fotografování
 • Zápis do MŠ
 • Rozloučení s MŠ
 • Návštěva OÚ v Rebešovicích
 • Návštěva knihovny v Rebešovicích
 • Spolupráce s PPP
 • Spolupráce s MŠ Rajhradice, MŠ Modřice
 • Spolupráce s dálniční policíí v Chrlicích
 • Projekt VUT, Lékařské fakulty v Brně

Děkujeme za pomoc  a podporu  obci Rebešovice, veřejnosti a rodičům.

Těšíme se na další spolupráci v průběhu školního roku 2017/2018.

___________________________________________________________________________________
ZÁPIS

dětí do Mateřské školy Rebešovice

pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

 

ve čtvrtek 9.května 2019

od 14:00 do 16:30 hod.

v budově mateřské školy Horky 400

ROdiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj OP.

 

V tento den proběhne rovněž na MŠ

"DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" , od 13:30 do 16:30

Rodiče se mohou seznámit s prostorami mateřské školy.

________________________________________________________________________________