+420 608 277 877 kontakt@skolka-rebesovice.cz

Zápis do MŠ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZÁPIS
dětí do Mateřské školy Rebešovice
pro školní rok 2018/2019 se uskuteční
ve čtvrtek 10. května 2018
od 14.00 do 16.30 hod.
v budově mateřské školy Horky 400
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj OP.
V tento den proběhne rovněž na MŠ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, od 13.30 do 16.30
Rodiče se mohou seznámit s prostorami mateřské školy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019

______________________________________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Směrnice č. 1/2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Rebešovice / dále jen mateřská škola/ stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1.9.2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy Rebešovice, v případě cizince místo pobytu. Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se stává předškolní vzdělávání povinným dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

3 body

2. Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2018, které k 31.12.2018 dovrší tří let věku, mají trvalý pobyt v Rebešovicích, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ.

2 body

3. Děti , které k 31.12.2018 dovrší tří let věku , nemají trvalý pobyt v Rebešovicích ,dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ .

1 bod

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1/ až 3/. Pokud bude v jednotlivých kategoriích více uchazečů než bude možné přijmout, rozhoduje datum narození. Děti budou v každé kategorii seřazeny od nejstaršího po nejmladšího. V případě shodného dne narození pořadí určuje transparentní losování za přítomnosti zákonných zástupců dítěte. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

 

Podmínkou pro zahájení správního řízení je:

  • Úplné vyplnění „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ na formuláři vydaném MŠ Rebešovice a její odevzdání ředitelce školy v daném termínu.
  • Potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo předepsanému očkování nebo má doklad, že se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci / § 50 zákona č. 258/2000ochraně veřejného zdraví/. Tato podmínka neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.4.2018

 

 

V Rebešovicích dne 31.3.2018                                         Mgr.Jana Klouparová

                                                                                                          Ředitelka MŠ

___________________________________________________________________________________

Dne 04.10.2019 bude školka z důvodu plánovaného přerušení dodávky el.energie UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________